top of page
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อธุรกิจของคุณ

เราขอชวนคุณมาร่วมก้าวกระโดดไปด้วยกันกับ JUMP Bootcamp 2022 หลักสูตร The Innovation and Technology Entrepreneurship

APPLICATION FORM

*English only*

Team name

Project name

Project description
(Max 500 char.)

Member

(Member 3 - 5 people)

Main Contact

1.

2.

3.

4.

5.

Add VDO / Slide link 

* Please make sure that your link is accessible

bottom of page